...

Welkom bij Postapotheek.com - Dé leverancier van medicijnen online

Openingsuren : Maandag tot zaterdag - 8u - 21u

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Bij onlineapotheek.co volgen we dan ook een aantal fundamentele principes als het gaat om vertrouwelijkheid en de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website:

We vragen u nooit om persoonlijke informatie, tenzij we die echt nodig hebben om uw online bestelling van uw medicijnen online te verwerken en af te leveren.

Wij delen uw persoonlijke informatie en contactgegevens met niemand, behalve om te voldoen aan de wet, om onze wettelijke rechten te beschermen, of met andere organisaties die betrokken zijn bij het leveringsproces van geneesmiddelen die u bested heeft.

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet op, tenzij dit nodig is voor de levering van nabestellingen en voor vragen over bestaande bestellingen.

Hieronder vindt u ons privacybeleid dat al deze principes en doelstellingen omvat. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

1. 1. VERZAMELING VAN INFORMATIE VAN BEZOEKERS EN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

Net als veel andere websites in Nederland verzamelt onlineapotheek.co informatie die algemeen beschikbaar wordt gesteld door webbrowsers en servers. Deze niet-persoonlijke informatie kan de taalvoorkeuren van de bezoeker, het type browser, de datum en tijd van het bezoek aan de website, en de verwijzende site omvatten. Postapotheek.com verzamelt deze informatie om beter te begrijpen hoe de bezoekers de website gebruiken.

Postapotheek.com verzamelt ook mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie. Dit kan ook de IP adressen van onze geregistreerde klanten omvatten. Alle persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld door ons zal nooit openbaar worden gemaakt of gedeeld worden met derden.

De informatie die door de Postapotheek.com wordt verzameld, omvat, maar is niet beperkt tot:

Alle persoonlijke gegevens die u intypt en aan onze website doorgeeft, zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens, enz.

Gegevens die door middel van cookies worden verzameld tijdens uw navigatie op onze website. Dit omvat gegevens die ons in staat stellen u te herkennen, uw voorkeuren te weten en hoe u de website gebruikt. Voor meer informatie over de gegevens die door cookies worden verzameld, verwijzen wij u naar het gedeelte ‘Cookiebeleid’.

Uw Internet Protocol (IP)-adres wordt automatisch door onze website verzameld.

2. 2. GEBRUIK VAN INFORMATIE

Postapotheek.com kan de informatie die automatisch door onze website wordt verzameld en de informatie die u ons vrijwillig verstrekt, gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Om te reageren op de vragen en verzoeken van de gebruiker.
  • Om de gebruiker op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in onze producten en diensten.
  • Om taken uit te voeren die voortvloeien uit eventuele contracten tussen u en Postapotheek.com, zoals de levering van geneesmiddelen die door de gebruiker online besteld zijn.
  • Om informatie te verstrekken over onze producten. Dit kan informatief materiaal en nieuwsbrieven, promotionele e-mails en andere soortgelijke berichten omvatten.

3. 3. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

Postapotheek.com maakt gebruik van geavanceerde veiligheidsmaatregelen om de website veilig te maken voor bezoekers en klanten. Ons online bestelsysteem maakt gebruik van de nieuwste encryptietechnologie zodat alle persoonlijke en kredietkaartinformatie van gebruikers wordt verstrekt en beschermd met geavanceerde technische beveiligingsmiddelen. Ons systeem heeft ook beveiligingen om u te beschermen tegen kredietkaartfraude. Daarnaast bewaart Postapotheek.com persoonlijk identificeerbare informatie op beveiligde computers die uw informatie opslaan in overeenstemming met de meest recente richtlijnen voor gegevensbescherming.

4. 4. OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

Postapotheek.com neemt de vertrouwelijkheid van de informatie van gebruikers serieus en zal uw persoonlijke informatie alleen in uitzonderlijke omstandigheden delen. We kunnen uw persoonlijke informatie delen als:

  • Er een wettelijke verplichting is om dit te doen. Als u bijvoorbeeld informatie verstrekt met betrekking tot de veiligheid en bijwerkingen van een geneesmiddel, dan is Postapotheek.com verplicht om deze informatie te delen met de fabrikant, zodat deze zijn meldingsplicht kan nakomen en de nodige maatregelen kan nemen.
  • Wij zijn wettelijk verplicht om te reageren op een civiele of administratieve of wetshandhavingsautoriteit met betrekking tot een lopende zaak of een administratief of gerechtelijk onderzoek.

U kunt er zeker van zijn dat uw informatie en contactgegevens niet worden verhandeld of doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden.

5. 5. GEBRUIK VAN LINKS VAN DERDEN

Postapotheek.com maakt af en toe gebruik van links van derden. Onze website kan links naar producten en diensten van derden bevatten en aanbieden, naar eigen goeddunken van het bedrijf. Aangezien deze websites van derden hun eigen onafhankelijke en duidelijke privacybeleid hebben, kan Postapotheek.com niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste inhoud of activiteit die de gebruiker tegenkomt op een website van derden. Wij verwelkomen echter graag feedback van onze klanten met betrekking tot de integriteit en veiligheid van deze websites.

6. 6. GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van Postapotheek.com en in te stemmen met dit privacybeleid, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Cookies – Dit zijn bestanden die door een webserver naar een webbrowser worden gestuurd en door de webbrowser worden opgeslagen. De informatie in het bestand wordt teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een verzoek indient om de server te helpen bij het identificeren en volgen van de webbrowser.

Er zijn twee soorten cookies – sessiecookies en permanente cookies. Postapotheek.com maakt gebruik van permanente cookies die op de computer van de gebruiker opgeslagen blijven tot ze door de gebruiker worden verwijderd of tot ze hun vervaldatum bereiken.

We gebruiken permanente cookies om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot websiteverkeer en gebruikersinteractie, zodat we de eindgebruiker een betere ervaring kunnen bieden en hem of haar hulp kunnen bieden bij zijn of haar volgende bezoek.

7. 7. HET BIJWERKEN VAN DE TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op enkele beperkte uitzonderingen na, biedt Postapotheek.com haar gebruikers toegang tot hun persoonlijke informatie en de mogelijkheid deze bij te werken. Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens die in onze computers zijn opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen via onze contactpagina.

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te annuleren of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te staken. Als we het ermee eens zijn dat de persoonlijke informatie moet worden gecorrigeerd, zullen we de informatie corrigeren. Als we het er niet mee eens zijn dat de persoonlijke informatie onjuist is, zullen we u op de hoogte brengen van onze bedenkingen en zullen we de reden hiervaan aan u uitleggen.

8. 8. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Hoewel de meeste veranderingen waarschijnlijk heel klein zijn, kan Postapotheek.com van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken het privacybeleid van deze website bijwerken. We raden onze gebruikers en klanten dan ook aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezet gebruik van onze website door u na een wijziging in het privacybeleid vormt uw toestemming voor dergelijke wijziging.

Share via

EMDigitizing offers high-quality logo embroidery digitizing services online at an affordable price. With super-fast turnaround, excellent customer services.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.