Welkom bij Postapotheek.com - Dé leverancier van medicijnen online

Openingsuren : Maandag tot zaterdag - 8u - 21u

Citalopram kopen

Citalopram kopen

97.00169.00

Beschrijving

Wilt u ook Citalopram online kopen? Heeft u voortdurend last van depressies? Bent u op zoek naar een zorgeloos leven? Dan moet u Citalopram online kopen. Koop Citalopram snel en gemakkelijk online en leef een beter, gezonder leven.

Onze toegewijde, professionele gediplomeerde apothekers laten u Citalopram veilig, betrouwbaar en vooral anoniem kopen. Bij onlineapotheek.co zorgen we voor uw privacy. Niemand zal ooit weten dat u online antidepressiva koopt.

Daar komt bij dat uw gezondheid de hoogste prioriteit heeft. Daarom vinden wij het belangrijk dat u weet hoe dit antidepressivum werkt, wat de Citalopram bijwerkingen zijn en hoe u uzelf kunt beschermen voordat u Citalopram kopen gaat. We hebben al deze belangrijke informatie en nog veel meer op een rijtje gezet in de uitgebreide productbeschrijving hieronder.

 

Waar wordt Citalopram voor gebruikt?

Als u lijdt aan depressie, kan dit geneesmiddel u mogelijk helpen. Het is een antidepressivum (stemmingsremmer) uit de familie van geneesmiddelen die bekend staan als selectieve serotonine heropname remmers of SSRI’s. Het wordt algemeen gebruikt voor de behandeling van depressie, maar ook voor andere aandoeningen die door een arts worden vastgesteld.

Citalopram helpt het chemische evenwicht in de hersenen te herstellen door de toevoer van een chemische boodschapper in de hersenen, serotonine genaamd, te verhogen. Het verlicht depressies effectief door het serotonineniveau te verhogen, zonder dat dit effect heeft op veel van de andere chemische stoffen in de hersenen.

 

Hoe werkt Citalopram?

Citalopram is een Selectieve Serotonine Heropname Remmer (SSRI). Hoewel deze niet volledig worden begrepen, lijkt het erop dat deze SSRI’s het niveau van serotonine in de hersenen verhogen door te voorkomen dat de zenuwcel die het vrijgeeft het opnieuw opneemt. Op deze manier is de serotonine nog steeds beschikbaar voor de volgende zenuwcel. Serotonine is een chemische stof waarvan bekend is dat hij in voldoende hoeveelheden de stemming verhoogt en depressie voorkomt. Door de serotonineniveaus aan te passen, zorgen SSRI’s ervoor dat de hersenen weer normaal gaan functioneren en dat de neurotransmitters in de hersenen goed gaan werken. Omdat Citalopram geen invloed heeft op andere chemische stoffen in de hersenen, is het een veilige, effectieve behandeling die de andere activiteiten van de hersenen niet zal veranderen.

 

Hoe lang duurt het voordat Citalopram werkt?

Om betrouwbare verlichting te vinden, moet Citalopram elke dag trouw op hetzelfde tijdstip worden ingenomen. Sommige mensen vinden al na een week verlichting van hun symptomen, maar volledige verlichting duurt meestal tussen de 2 en 4 weken, omdat de medicatie de serotoninespiegel in de hersenen stabiliseert. Omdat depressie een langdurige aandoening is, moet u uw reguliere dosering blijven innemen, zelfs nadat uw symptomen zijn verdwenen, om te voorkomen dat ze terugkomen. De meeste artsen zullen u aanraden Citalopram nog enkele maanden te blijven gebruiken nadat de symptomen zijn verdwenen.

Omdat het serotonineniveau in de hersenen van persoon tot persoon verschilt, kan het nodig zijn dat u uw dosering nauwkeurig afstemt voor het beste resultaat. Als u na een paar weken geen verlichting voelt, kan het nodig zijn de dosering aan te passen. Wees geduldig en onthoud dat Citalopram een uitstekende langetermijnbehandeling is en dat de algehele resultaten de moeite waard zullen zijn.

Hoewel er enkele milde bijwerkingen zijn, zoals een droge mond, misselijkheid, diarree en slapeloosheid, zijn deze meestal niet ernstig en de meeste zullen verdwijnen naarmate u zich aan de medicatie aanpast.

 

Wat zijn de bijwerkingen van Citalopram?

De Citalopram bijwerkingen zijn meestal goed te verdragen en vrij matig, hoewel sommige citalopram bijwerkingen hinderlijk zijn en vaak voorkomen. Ongetwijfeld de meest voorkomende en aanhoudende bijwerking is seksuele disfunctie. Studies tonen aan dat in korte-termijn studies ongeveer 16% van de patiënten de behandeling staakte als gevolg van deze bijwerking, vergeleken met 8% van de patiënten die placebo kregen. In deze studies schreef slechts 6% van de patiënten een ejaculatoire disfunctie voor, vergeleken met 1% van de patiënten die een placebo kregen, hoewel veel artsen een veel hogere incidentie van deze klacht bij patiënten melden. Orgasmestoornissen, die worden beschouwd als het vrouwelijke equivalent van ejaculatiestoornissen, komen ook vaker voor dan in formele studies wordt gerapporteerd.

Andere veel voorkomende bijwerkingen van Citalopram zijn een droge mond, meer zweten, misselijkheid, slaperigheid en slapeloosheid, die alle meer dan 10% voorkomen. Deze incidentie moet in de juiste context worden gezien, omdat in dezelfde onderzoeken de incidentie van droge mond, zweten, misselijkheid, slaperigheid en slapeloosheid ook hoger was dan 10% met placebo.

Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking bij het starten van de medicatie, maar is meestal zelfbeperkend en verdwijnt meestal binnen 2 tot 3 weken na het starten van de medicatie. De meeste artsen moedigen hun patiënten aan om te proberen deze misselijkheid te overwinnen, wetende dat deze vaak zal verdwijnen als de medicatie wordt voortgezet. Helaas verdwijnen de bijwerkingen van seksuele disfunctie vaak niet na verloop van tijd en zijn ze relatief vaak de reden dat patiënten die Citalopram gebruiken, net als andere SSRI-medicijnen, waarom gebruikers kiezen de behandeling te staken.

Zeldzame maar ernstige bijwerkingen van Citalopram kunnen zijn: priapisme, een verhoogd risico op suïcidale gedachten en zelfmoord, vooral bij patiënten jonger dan 25 jaar, en het zogenaamde serotoninesyndroom. Het serotoninesyndroom komt niet vaak voor bij het gebruik van Citalopram alleen, maar kan vaker optreden wanneer Citalopram wordt toegevoegd aan andere geneesmiddelen met serotonerge effecten. Sommige kruidengeneesmiddelen zoals St. Janskruid kunnen het beste vermeden worden tijdens het gebruik van Citalopram om het serotoninesyndroom te voorkomen.

Het is altijd het beste om de bijwerkingen van een medicijn, waaronder Citalopram bijwerkingen, met uw arts te bespreken. Soms kunnen bijwerkingen verminderen als de dosering wordt verlaagd, en Citalopram ontwenning kan meestal vermeden of geminimaliseerd worden door een geleidelijke afbouw in plaats van abrupt te stoppen met de medicatie.

 

Hoe verloopt de terugtrekking van Citalopram?

Citalopram ontwenning, ook wel terugtrekking van Citalopram genoemd, is een verschijnsel dat bij de meeste selectieve serotonine heropname remmers (SSRI) medicatie voorkomt. Citalopram veroorzaakt niet zo vaak ontwenningsverschijnselen als de SSRI’s met een kortere halfwaardetijd, maar een licht tot matig ontwenningssyndroom komt vrij vaak voor. De meest voorkomende ontwenningsverschijnselen van Citalopram zijn duizeligheid en een druk in het hoofd. Deze laatste symptomen van het afkicken van Citalopram kunnen heel vervelend zijn en worden soms beschreven als elektrische schokken, vooral in het hoofd- en nekgebied. Andere symptomen kunnen zijn: zweten, trillen, verwardheid, nachtmerries, slapeloosheid en misselijkheid.

Een ander aspect van het stopzettingssyndroom kan het voortduren van seksuele disfunctie zijn, in het bijzonder orgasmestoornissen, wat vaak een bijwerking is van personen die Citalopram gebruiken.

In het algemeen moeten patiënten die een van de selectieve serotonine heropname remmers gebruiken, waaronder Citalopram, de medicatie geleidelijk afbouwen en stoppen in plaats van abrupt te stoppen. Als een dosis of meerdere doses Citalopram worden vergeten of gemist tijdens de therapie het hervatten van de medicatie zal meestal snel een einde maken aan de Citalopram ontwenningsverschijnselen.

Onttrekkingsverschijnselen van Paroxetine en Effexor komen vaker voor dan ontwenning van Citalopram, omdat deze medicijnen een kortere halfwaardetijd hebben. De halfwaardetijd van een medicijn wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is voor de ene helft van het geneesmiddel in de bloedbaan om te worden geëlimineerd uit het lichaam. De serumhalfwaardetijd van Citalopram is ongeveer 35 uur, waardoor het veel minder waarschijnlijk is dat het ontwenningsverschijnselen veroorzaakt dan Paroxetine met een halfwaardetijd van ongeveer 24 uur en venlafaxine, het werkzame bestanddeel van Effexor, met een halfwaardetijd van slechts 4,9 uur (de actieve metaboliet van venlafaxine heeft een halfwaardetijd van ongeveer 10,3 uur). Het ontwenningssyndroom van Citalopram is waarschijnlijker wanneer een hogere dosering plotseling wordt gestopt dan wanneer een lage dosering  wordt gestopt.

 

Wat zijn de ontwenningsverschijnselen van Citaprolam?

Als u het geneesmiddel al enige tijd gebruikt en het beter met u gaat, kan uw arts u voorstellen om uw normale dosis te verlagen. Als u zich beter voelt en uw angst- of depressiesymptomen zijn afgenomen, kunt u overwegen om het gebruik te staken. In het geval dat u op weg bent om van het medicijn af te komen, dient u op de hoogte te zijn van de ontwenningsverschijnselen van Citalopram.

SSRI antidepressiva zoals deze kunnen zowel bijwerkingen als symptomen veroorzaken tijdens de ontwenningsfase. Er wordt aangenomen dat een SSRI antidepressivum een ontwenningsverschijnsel kan veroorzaken, afhankelijk van de halfwaardetijd van het geneesmiddel. Citalopram heeft een hoge halfwaardetijd in vergelijking met andere SSRI’s. Dit betekent dat patiënten die het gebruiken een aantal verontrustende en ongemakkelijke symptomen kunnen verwachten bij het afbouwen of plotseling stoppen van de medicatie.

Patiënten die citalopram gebruiken kunnen een aantal symptomen ervaren wanneer zij plotseling stoppen met het gebruik of de dosering aanzienlijk verlagen. Deze ontwennings- of stoppingsverschijnselen omvatten:

 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid of gebrek aan energie;
 • Hoofdpijn;
 • Verwarring;
 • Tintelende sensaties;
 • Gebrek aan eetlust;
 • Stemmigheid of prikkelbaarheid;
 • Gevoel van lichtheid in het hoofd;
 • Slaapproblemen of slapeloosheid;
 • Brandend gevoel;
 • Zweten;
 • Regelmatige rillingen;
 • Misselijkheid of duizeligheid;
 • Levendige dromen of nachtmerries.

 

U kunt een van de bovenstaande verschijnselen ervaren als het afkicken of stoppen met het medicijn niet onder toezicht gebeurt of abrupt is. U kunt ook manie ervaren of een zeer “blij” of opgetogen gevoel, volledig tegenovergesteld aan uw depressieve gevoelens.

Het is ook mogelijk dat u “freeze frames” krijgt, waarbij u zich plotseling gedurende enkele seconden volledig bewust bent van uw lichaam en omgeving. In sommige gevallen kunt u ook de symptomen ervaren die Citalopram u helpt te overwinnen, zoals droevige gedachten en angst. Een ander mogelijk symptoom na het afbouwen van een SSRI is seksuele disfunctie, zoals een gebrek aan libido en voortijdige zaadlozing.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, moeten patiënten alle ontwenningsverschijnselen die zij voelen met hun arts bespreken. Het is het beste om niet onmiddellijk van de medicatie af te stappen. De meeste patiënten zeggen dat het langzaam verlagen van de dosering de ontwenningsverschijnselen kan minimaliseren en het gemakkelijker kan maken om te gaan met het stoppen met de medicatie.

 

Kan ik Citalopram online kopen?

Bent u op zoek naar een betrouwbare apotheek waar u Citalopram online kopen kan? Heeft u voortdurend last van pijn? Op zoek naar een volledig pijnvrij leven? Dan moet ook u Citalopram online kopen. Koop Citalopram snel en gemakkelijk online en leef een beter en gezonder leven.

Wij zijn een toonaangevende online apotheek en een van de beste plaatsen om Citalopram online te kopen. Het is heel gemakkelijk om Citalopram online te kopen op onze website.

Dankzij het internet kan u nu Citalopram kopen vanuit uw huis of kantoor en dat 24 uur per dag. Het gebruik van internet voor online consulten vermindert de angst van patiënten om hun medische aandoeningen persoonlijk met hun arts te bespreken. Bovendien zijn reizen naar artsen en apotheken niet langer nodig, waardoor het koopproces veel sneller en gemakkelijker verloopt.

Extra informatie

Miligram

20 Miligram

Tabletten

30 Tabletten, 60 Tabletten, 90 Tabletten, 120 Tabletten

Share via

EMDigitizing offers high-quality logo embroidery digitizing services online at an affordable price. With super-fast turnaround, excellent customer services.