Welkom bij Postapotheek.com - Dé leverancier van medicijnen online

Openingsuren : Maandag tot zaterdag - 8u - 21u

Vilafinil kopen

Vilafinil kopen

92.00365.00

Artikelnummer: 345 Categorie:

Beschrijving

Wat is Modafinil?

Narcolepsie is een aandoening die overmatige slaperigheid overdag veroorzaakt en de neiging om plotseling in slaap te vallen in ongeschikte situaties (slaapaanvallen). Modafinil kan helpen uw narcolepsie te behandelen en de kans dat u slaapaanvallen krijgt te verminderen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van slaapstoornissen door ploegendienst en slaapapneu.

Hoewel het exacte werkingsmechanisme onbekend is, wordt gedacht dat modafinil werkt door het remmen van de opname van een neurotransmitter genaamd dopamine, maar er wordt ook gedacht dat andere mechanismen een rol spelen.

Hoe moet Modafinil worden ingenomen?

Modafinil wordt meestal een keer per dag ‘s ochtends ingenomen, maar kan worden gesplitst in twee doses per dag als uw arts dat wenselijk acht. Het kan met of zonder voedsel worden ingenomen. De tabletten moeten in hun geheel met water worden doorgeslikt.

 

Waarschuwingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Stop met het innemen van dit geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts als u een van de volgende bijwerkingen heeft:
– U heeft plotselinge tekenen van allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk of netelroos op de huid, ademhalingsmoeilijkheden of een piepende ademhaling of uw gezicht, mond of keel begint op te zwellen, aandoening van de lymfeklier (tekenen kunnen zijn: pijnlijke, warme, rode knobbels onder uw huid, koorts of ongewone vermoeidheid) .
– U merkt huiduitslag of jeuk op (vooral als het uw hele lichaam betreft). Ernstige huiduitslag kan blaarvorming of vervellen van de huid veroorzaken, zweren in uw mond, ogen, neus of genitaliën. U kunt ook een hoge temperatuur (koorts) hebben en abnormale resultaten van bloedonderzoek. (zie rubriek 2, Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen).
– Diabetes met verhoogde bloedsuikerspiegel (symptomen kunnen zijn: veelvuldig urineren, overmatige dorst, onverklaarbaar gewichtsverlies, extreme honger, plotselinge verandering van gezichtsvermogen, vermoeidheid).
– U voelt een verandering in uw geestelijke gezondheid en welzijn. De tekenen kunnen zijn: o stemmingswisselingen of abnormaal denken,
– agressie of vijandigheid
– vergeetachtigheid of verwarring,
– gevoel van extreme blijdschap,
– overprikkeling of hyperactiviteit,
– angst of nervositeit,
– depressie, suïcidale gedachten of gedrag,
– agitatie of psychose (verlies van contact met de werkelijkheid, wat ook waanideeën of het aanvoelen van dingen die niet echt zijn kan inhouden), zich afstandelijk of verdoofd voelen, of persoonlijkheidsstoornissen.

 

Bijwerkingen

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen voorkomen):
– Hoofdpijn

Vaak (kan tot 1 op de 10 mensen treffen):
– Duizeligheid, geïrriteerd gevoel
– slaperigheid, extreme vermoeidheid of slaapproblemen (slapeloosheid)
– Bewustzijn van uw hartslag, die sneller kan zijn dan normaal.
– Pijn op de borst
– Blozen.
– Droge mond.
– Verlies van eetlust, zich ziek voelen, maagpijn, indigestie, diarree of constipatie
– Zwakte. Gevoelloosheid of tintelingen in handen of voeten (‘pins and needles’).
– Wazig zicht.
– Abnormale bloeduitslagen die de werking van de lever aantonen (verhoogde leverenzymen).
– enzymen).

Ongewoon (kan tot 1 op 100 mensen treffen):

– Rugpijn, nekpijn, spierpijn, spierzwakte, krampen in de benen, gewrichtspijn, stuiptrekkingen of trillen.
– Verminderd gevoel.
– Vertigo (draaierig gevoel).
– Moeite om spieren soepel te bewegen of andere bewegingsproblemen, spiertrekkingen, coördinatieproblemen.
– Hooikoortssymptomen waaronder jeukende/runny neus of waterige ogen.
– Verhoogde hoest, astma of kortademigheid.
– Huiduitslag, acne of een jeukende huid.
– Zweten.
– Veranderingen in de bloeddruk (hoog of laag), abnormale hartslag (ECG), en onregelmatige of ongewoon langzame hartslag.
– Moeilijkheden met slikken, gezwollen tong of mondzweren.
– Overtollige winden, reflux (vocht terugbrengen uit de maag), toegenomen eetlust, gewichtsveranderingen, dorst of smaakverandering.
– Ziek zijn (overgeven)
– Migraine.
– Spraakproblemen.
– Hoog cholesterolgehalte in het bloed.
– Gezwollen handen en voeten.
– Verstoorde slaap of abnormale dromen,
– Verlies van zin in seks.
– Neusbloedingen, keelpijn of ontstoken neusholten (sinusitis).
– Abnormaal zicht of droge ogen.
– Abnormale urine of vaker urineren.
– Abnormale menstruatie.
– Abnormale bloedtest resultaten die aantonen dat de aantallen van uw witte bloedcellen zijn veranderd.

Extra informatie

mg

200

pills

30, 60, 90, 120, 180, 240

Share via

EMDigitizing offers high-quality logo embroidery digitizing services online at an affordable price. With super-fast turnaround, excellent customer services.